​​​​  Partnerek

EURÓPA

 • Europeans Troughout the World
 • iCAN
 • International Junior Chamber
 • Stand up for Europe


BELGIUM

 • Maison des Associations Internationales
 • Romanian Community Belgium


DÁNIA

 • Danish Board of Technology Foundation
 • Forum of International Cooperation
 • Nyt Europa, New Europe

 
FRANCAORSZÁG

 • Sauvons l’Europe
 • Européens sans frontières


NEMETORSZÁG

 • Democracy International
 • LIBERTAS - Europáisches Institut


OLASZORSZÁG

 • European Movement Italy


LETTORSZÁG

 • ​​​Fonds atvērtai sabiedrībai (DOTS)


LITVÁNIA

 • Global Lithuanian Leaders


SZLOVÉNIA

 • Slovenian Paneuropean Movement


EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

 • The Federal Trust for Education & Research
 • New EuropeansA miniszterek a kül- és Európa-ügyi támogatása EPF

BELGIUM

 • Philippe Maystadt


DÁNIA

 • Uffe Ellemann-Jensen
 • Lene Espersen​
 • Bertel Haarder
 • Nick Hækkerup
 • Martin Lidegaard
 • Mogens Lykketoft
 • Per Stig Møller 
 • Holger K. Nielsen
 • Kjeld Olesen
 • Villy Søvndal


FINNORSZÁG

 • Pär Stenbäck
 • ​Alexander Stubb


IOLASZORSZÁG

 • Sandro Gozi


HOLLANDIA

 • Laurens Jan Brinkhorst


​​POLONIA

 • Radosław Tomasz Sikorski 


PORTUGÁLIA

 • Margarida Marquez


AZ EURÓPAI EMBEREK FÓRUMA

Az Európai Emberek Fóruma lehetővé teszi és bátorítja az 500 milliós népességű  28 tagállamból álló Európai Unió minden polgárát, hogy mondja el a véleményét, és elképzeléseit annak érdekében, hogy  szakpolitikai javaslataival befolyást gyakorolhasson az Európai Unióban. Az új szervezet alapvető célja az, hogy az emberek javaslatai komoly hatást gyakoroljanak az EU politikákra.

A  szervezeten  belül megalakult  „ Research Validation Panel”, a Kutatásokat Hitelesítő Testület (KHT), amely adatokat nyújt ahhoz, hogy véleményalkotás folyamata során szélesebb társadalmi alapokra helyezzék az emberek javaslatait. Ez a Testület fogja hitelesíteni azokat, hogy jó és megalapozott szakpolitikai javaslatok kerüljenek ki.

Ez a feladat azért is nehéz, mert biztosnak kell lenni abban, hogy az Európai Emberek Fórumának nyilvánossághoz eljuttatott javaslatai az európai emberektől származnak. 

Az első hároméves időszak után az a Fórum törekvése, hogy az európai emberek - Davosi Világgazdasági Fórumhoz hasonlítható - fórumává váljon.

Miért?

Az Európai Uniót gyakran támadják az alulról jövő kezdeményezések hiánya és az Európai Tanácsban és Bizottságnál meglévő demokratikus deficit miatt. Sajnos ebben sok az igazság, következésképpen sok olyan gazdasági és politikai prioritás születhetett, amelyet azért kritizálnak, mert elhanyagolják az emberek igényeit és gondjait.

Margot Wallstrom, korábbi svéd biztos „Plan D” (D terv) projektje ezt a gondot kívánta orvosolni. Azt a célt tűzte ki, hogy az embereket vonják be a szakpolitikák előkészítési folyamataiba egészen a bizottsági javaslatokig. A D terv megvalósítására együttműködés alakult ki elsősorban a helyi és regionális hatóságokkal, kevésbé nemzeti szinten. Végeredményben a D terv célkitűzései nem kaptak kellő tagállami támogatást.
A „Debating Europe” (Vita Európáról) projekt úgy akarta a polgárok aktivitását növelni a szakpolitikák kialakítási folyamatában, hogy online párbeszédet kezdeményezett a polgárok és az európai döntéshozók között.

Másik hasonlóan jó példa a  European Youth Forum (Európai Fiatalok Fóruma). Ez a vitafórum 2016-ban Strasbourgban és 2017-ben Maastrichtban 5000 fiatal és döntéshozó véleménycseréjét eredményezte. A Youth Forum támogatja a fiatalokat abban, hogy elismert vitapartnerként tekintsenek rájuk, bevonja őket a szakpolitikai folyamatok alakulásába.A Brexit utáni helyzet elemzése azt jelzi, hogy Európa népei szerint a szakpolitikákat úgy alakítják ki, hogy  az EU nem veszi figyelembe az igényeiket. Az európai lakosságnak át kell beszélniük igényeiket és prioritásaikat, továbbá javaslatokat kell készíteniük az EU jövőbeni alakulásához. Ezeket a javaslatokat meg kell vitatni, be kell mutatni, mégpedig úgy, hogy maximális hatást érjenek el  az európai intézményekben és a nemzeti és regionális politikusoknál egyaránt.

Úgy tűnik, hogy az európai döntéshozók felismerték ezt. Az Európai Tanács 2016. szeptember 16-i Bratislavai határozata így fogalmaz:

„Az EU nemcsak a békét és a demokráciát kell, hogy nyújtsa számunkra, hanem népeink biztonságát is. Arra van szükségünk, hogy az EU jobban szolgálja az emberek életükkel, tanulással, munkájukkal, szabad mozgásukkal és boldogulásukkal kapcsolatos szükségleteit, és kívánságait a kontinensünkön, valamint arra, hogy részesüljenek a gazdag európai kulturális örökségből. Javítanunk kell az egymás közötti kommunikációt és a polgárok elvárásaira kell összpontosítani valamint bátran megkérdőjelezni a szélsőséges vagy populista politikai erők egyszerűsített megoldásait.”

2017 januárjában, amikor Málta megkezdte a z EU elnökségi periódusát miniszterelnöke kifejtette az emberek részvételével kapcsolatban: „Nem forradalmi a feladatunk, hanem kézenfekvő-vagyis azonosítani azokat a kérdéseket, amelyekre az emberek választ várnak…”

Az Európai Emberek Fóruma tartós platformot jelent a demokratikus részvétel nyilvánvaló igényének megvalósulásához. Ez az igény alapvetően online fórumokon fog megvalósulni, az EU tagállamokon belül és a tagállamok között. Ezek a viták abban különböznek majd a rendszeres véleménycseréktől, hogy az eredményük kutatásokra és elemzésekre alapozott koherens és józan szakpolitikai javaslatok lesznek. EEF elsősorban a fiatal lakosságot szeretné bevonni és együttműködésre késztetni a közös célokat kitűző kezdeményezésekkel. EEF arra törekszik, hogy optimalizálja a szakpolitikai javaslatok hatását és bemutatását a regionális, nemzeti és EU politikusoknak, közszolgáknak az éves dániai fórumok alkalmával, valamint a follow up döntési szinteken tartott üléseken.

Az a törekvésünk, hogy a Fórum az európai népek - Davosi Világgazdasági Fórumhoz hasonlítható - fórumává váljon.


Cél

Az Európai Emberek Fórumának célja az európai demokrácia erősítése valamint az, hogy az emberek és a média részt vegyen a jövő Európájával kapcsolatos stratégiáról és jövőképről folytatott vitákban valamint más nemzeti kezdeményezésekben. A vita arra irányul, hogy befolyást gyakoroljon az EU ügyekre és jobban összehangolja a jövőbeli szakpolitikai stratégiákat a lakossági prioritásokkal.

Ki?

A fórumot a Dániában regisztrált  EEF non profit szervezetei valósítják meg együttműködésben a  27 tagállam több mint 50 aktív szervezetével. A szervezetek 2017-ben együtt határozzák meg a következő három év tevékenységét.

Hogyan?

A projekt minden évben öt szakaszban valósul meg:


 1. EPF bejelenti a két téma az év és a legfontosabb vita kérdése
 2. Partner szervezetek kezeli a 27 nemzeti viták a média, az internet és események
 3. Két résztvevő egyes országok által választott szavazás, hogy részt vegyen az egyes tematikus fórum
 4. A két tematikus fórumok 54 résztvevő Dánia következtetni a vita
 5. Európa People's Forum bemutatja következtetéseit a politikusok és köztisztviselők


Kutatásokat Hitelesítő Testület (KHT)

A Kutatásokat Hitelesítő Testület elismert kutatókból és kutató intézetekből áll, akik a témák széles köréhez tudnak hozzászólni. A Testületre számos fontos feladat vár az EEF működéséhez kapcsolódóan. Az EEF fő célja a 27 tagállam polgárainak aktivizálása a szakpolitikai javaslatokról szóló vitákban, annak érdekében, hogy képviselőik beterjeszthessék és érvelhessenek álláspontjuk képviseletében az  európai , a nemzeti politikusok és köztisztviselők előtt.

Ebben a folyamatban, amikor a vélemények és elképzelések szakpolitikává alakulnak a Testület eseti adatokkal és elemzésekkel vesz részt. Ez azért fontos, mert így alátámasztja és egységbe foglalja az európai emberektől érkezett javaslatokat.

A Testület továbbá azt biztosítja, hogy a végső szakpolitikai javaslat nem csupán egy-egy ember véleménye, hanem szélesebb elemzési és szakpolitikai értelemben bizonyított. Fontos hozzátenni, hogy a jövőkép a 27 tagállam polgárainak vitájából származik, a Kutatásokat Hitelesítő Testület csupán hitelesíti, kiigazítja és alátámasztja azt.

A média szerepe


Az interneten könnyen elérhető, aktív vitaplatform,döntő fontosságú a vita népszerűsítéséhez és az európai emberek maximális aktivizálásához. Az is fontos, hogy a rövid média tartalmakat a tagállamok egymással megismertessék, ezzel is ösztönözve a részvételt és esetlegesen új szempontokat hozzáadva a nemzeti vitákhoz. A részvétel növelése érdekében a projekt szervezői együtt kívánnak működni a regionális és nemzeti közszolgálati médiával. A projekt a Circom Regional-lal és az EBU-val is kapcsolatban lesz, hogy lehetővé tegye a média megjelenések, valamint a viták következtetéseinek bemutatását.


Szervezet

Az EEF-t non profit szervezetként Dániában regisztrálták, tagjai között dán és európai tagok vannak, akik jogilag felelősek a működéséért. A szervezetnek a 27 tagállam képviselőiből lesz tanácsadó testülete is.

Az első, indító év, valamint az első három év eseményei Dániában lesznek és a dán finanszírozás mellett a projekt privát alapítványoktól és a brüsszeli európai intézményektől von be forrásokat. Az EEF együttműködik a közszolgálati médiával, online fórumot hoz létre, kialakítja a kutatóközpontok hálózatát. Ezek az alapvető fontosságú eszközök a vonatkozó információk azonosításához és elterjesztéséhez az EU-ról és tagállamairól. Ez biztosítja a tájékozott vitát, amely eléri majd az összes érdeklődő lakossági csoportot.


A tanács a szervezet várja további tagok, de jelenleg az alábbi személyek:


 • Elnök: Niels Jørgen Thøgersen (BE) - korábbi kommunikációs igazgató, az Európai Unió
  • email: niels@europespeoplesforum.eu
 • Elnökhelyettes: Roger Casale (UK), vezérigazgató Új európaiak
  • ​​email: roger@neweuropeans.net
 • Tag: Bent Nørby Bonde (BE), igazgató Media Progress, er rendező Baltic Media Centre és a TV 2 Bornholm
  • email: bnb@europespeoplesforum.eu
 • Tag: Ylva Tiveus (SE), a korábbi kommunikációs igazgató, az Európai Unió
  • email: ylva@tiveus.eu
 • Tag: Jakob Erle (DK) korábbi igazgatója, a dán-egyiptomi párbeszéd Intézet és IAED
  • email: jakob@erle.dk
 • Tag: Per Frimann (DK), egykori focista EK sajtóreferense, most foci szakértő kommentátor
  • ​​email: perfrimann@tdcadsl.dk
 • Tag: Povl Christian Henning (DK), a tulajdonos Henningsen Global, korábban tolmács EU
  • email: mail@henningsenglobal.com
 • Tag: ​Verena Ringler (DE) – project manager, Stiftung Mercator
  • email: office@verenaringler.com


Cím

​Ryvangs Allé 18, 2100 Koppenhága Oe, Dánia, ÁFA 38364367


40 Boulevard du Régent, 1000 Bruxelles