​ ​Partnere

EUROPA

 • Europeans Throughout the World
 • iCAN
 • International Junior Chamber
 • Stand up for Europe
 • Young European Federalists


BELGIEN

 • Maison des Associations Internationales, Brussels
 • Romanian Community Belgium


DANMARK

 • Teknologirådet
 • Dansk Industri
 • Europabevægelsen
 • Forum for International Cooperation
 • LO (TBC)
 • Nyt Europa, New Europe
 • DEO
 • SFOF
 • European Youth

 
FRANKRIG

 • Sauvons l’Europe
 • Européens sans frontières


TYSKLAND

 • Democracy International
 • LIBERTAS - Europáisches Institut


ITALIEN

 • European Movement Italy


LETLAND

 • ​Fonds atvērtai Sabiedrībai (DOTS)


LITAUEN

 • Global Lithuanian Leaders


SLOVENIEN

 • ​Slovenian Paneuropean MovementSTORBRITANIEN

 • The Federal Trust for Education & Research
 • New EuropeansUdenrigsministre og Europaministre, der støtter Forum for Europas Folk

BELGIEN

 • Philippe Maystadt


DANMARK

 • Uffe Ellemann-Jensen
 • Lene Espersen​
 • Bertel Haarder
 • Nick Hækkerup
 • Martin Lidegaard
 • Mogens Lykketoft
 • Per Stig Møller 
 • Holger K. Nielsen
 • Kjeld Olesen
 • Villy Søvndal


FINLAND

 • Pär Stenbäck
 • Alexander Stubb


ITALIEN

 • Sandro Gozi


HOLLAND

 • Laurens Jan Brinkhorst


POLEN

 • ​Radosław Tomasz Sikorski PORTUGAL

 • Margarida Marquez


  FORUM FOR EUROPAS FOLK 

EU  har tidligere været engageret I adskillige forsøg på at diskutere dets politik og beslutniger med befolkningen I Europa, men stort set uden held. EU bliver stadigt bebrejdet for sin mangel på folkelig opbakning og et demokratiske underskud i Det europæiske Råd og i EU-Kommissionen, der bliver opfattet som om de overseer folks behov og bekymringer.

Forum for Europas Folk vender de tidligere processer på hovedet ved at lade befolkningen selv formulere sine visioner og politiske forslag på tværs af de 28 medlemslande. Og ved at præsentere og advokere for disse forslag i forhold til europæiske og nationale politikere og embedsmænd.

Det er ambitionen med dette initiativ at Forum for Europas Folk efter 3 år vil kunne optræde som folkets europæiske modsvar til Verdens Økonomiske Forum I Davos. 

Mål

Formålet med Forum for Europas Folk er at styrke demokratiet I Europa og at engagere borgerne og medierne I en debat om strategier og visioner for fremtidens EU I et samarbejde med andre initiativer. Denne debat søger indflydelse på EU’s udvikling for bedre at modsvare befolkningens behov i fremtidens politiske prioriteringer.

Hvem

Dette forum gennemføres i de første 3 år af den internationale non-profit organisation Europe’s People’s Forum (EPF), registreret I Danmark, I samarbejde med Teknologirådet, en række strategiske partnere og i løbet af det næste halve år et halvt hundrede andre aktive organisationer fra de 27 EU medlemslande, der alle vil mødes I 2017 for at godkende aktivitetsplanen for de næste 3 år.

Hvordan

Forummets aktiviteter vil hvert år omfatte fem forskellige faser:

 1. Hvert år fastlægger Europe’s People’s Forum og dets partnere 2 temaer, som befolkningerne i forvejen er optaget af og at diskutere dem gennem fælles online debatoplæg og arrangementer i de 27 medlemslande. Europe’s People’s Forum leverer debatspørgsmål og informationsmateriale.
 2. Partnerorganisationer, der i de 27 lande arbejder for folkeligt engagement, demokratisk dialog og fremadrettede reformer af EU, organiserer debatten af de to årlige temaer gennem medier, online debatter og gennem folkelige møder.
 3. De lokale partnerorganisationer i de 28 lande sørger for gennem medierne eller gennem internetbaserede platforme at samle konklusionerne og at lægge op til et folkeligt valg af, hvilke to personer landet sender afsted som deltagere i for hvert af de tematiske forummer.
 4. To gange i løbet af året mødes 54 deltagere fra de 27 lande i Danmark for at diskutere debatspørgsmålene for de to valgte temaer og for at samle al information og holdninger fra de internetbaserede nationale debatter, så man for hvert tema kan lave et sammenhængende politikforslag.   
 5. På det egentlige europæiske folkemøde vil deltagerne fra de tematiske forummer fremlægge konklusionerne fra debatten på tværs af Europa og et sammen­hængende politisk udspil indenfor hvert af de to temaer. Sammen med andre deltagende borgerinitiativer vil politikere og embedsmænd fra de Europæiske regioner, lande og institutioner diskutere de politiske oplæg, der bliver fremlagt. 


Internetfællesskaber og mediernes rolle i forummet

En let tilgængelig og aktiv platform på internettet, udviklet af Teknologirådet, er afgørende for at fremme den politiske debat på tværs af medlemslandene og for at sikre maksimum involvering af Europas folk. Forummet vil også engagere sig med de europæiske organisationer og CIRCOM og EBU, og med de enkelte public service medier, der vil være nøglepartnere i at fremme deltagelsen i projektet.

Forskningspanel for Validering

Forskningspanelet for Validering består af anerkendte forskere og forsknings­institutioner på tværs af Europa og dækker en bred tække af tematiske udfordringer, der vil blive behandlet af Forum for Europas Folk.

Forskningspanelet for Validering sikrer, at de endelige politikforslag, som Europas borgere foreslår ikke kun er lette meninger men også er godt underbyggede i et bredere analytisk og politisk perspektiv. Det er vigtigt, at visionerne bag forbliver dem, der kommer fra de folkelige debatter i de 27 lande og kun er validerede, tilpassede og underbyggede af Panele.

Organisationen Forum for Europas Folk

Europe’s People’s Forum er registreret som en international nonprofit organisation i Denmark med en professional bestyrelse, der består af danske og europæiske medlemmer, som I forhold til lovgivningen er ansvarlige for organisationens aktiviteter. Organisationen vil også have en rådgivende bestyrelse med repræsentanter fra de 28 lande.

De fleste aktiviteter forventes at tage plads på tværs af andre lande i Europa, og Forum for Europas Folk forventer at have en eller to partnere i hvert land og forbundet med en internetbaseret platform. Organisationen søger i øjeblikket midler fra private fonde og firmaer men forventes i en senere fase også at modtage midler fra EU-institutionerne i Bruxelles.

Bestyrelsen for organisationen forventer stadigt yderligere medlemmer men har I opstarten de følgende personer:


 • Formand: Niels Jørgen Thøgersen (BE) – tidligere Direktør for Kommunikation I EU-Kommissionen​
  • email: niels@europespeoplesforum.eu
 • Viceformand: Roger Casale (UK), CEO New Europeans
  • ​email: ​​roger@neweuropeans.net
 • Medlem:  Milda Ališauskienė (LT), Dr. Statskundskab, Vytautas Magnus University, Forkvinde Open Lithuania Foundation
  • email: milda@religija.lt
 • Medlem og Generalsekretær: Bent Nørby Bonde (BE), Direktør Media Progress, tidligere direktør Baltic Media Centre og TV 2 Bornholm
  • email: bnb@europespeoplesforum.eu
 • Medlem: Jakob Erle (DK), tidligere direktør for Danish-Egyptian Dialogue Institute og IAED
  • email: jakob@erle.dk
 • Medlem: Per Frimann (DK), tidligere fodboldspiller og presseofficer I EU-Kommissionen, nu sportskommentator
  • ​email: perfrimann@tdcadsl.dk
 • Medlem: Povl Christian Henningsen (DK), ejer Henningsen Global, tidligere oversætter i EU
  • email: mail@henningsenglobal.com
 • Medlem: Verena Ringler (DE) – project manager, Stiftung Mercator
  • email: office@verenaringler.com
 • ​​Medlem: Ylva Tiveus (SE), tidligere Direktør for Kommunikation og Borgere I EU-Kommissionen
  • email: ylva@tiveus.eu


Adresse


Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø, Danmark, CVR 38364367


or


40 Boulevard du Régent, 1000 Bruxelles